Inschrijvingen 2024

Overzicht van de inschrijvingen voor de 106e Vierdaagse van Nijmegen per dag. Op dit moment (sinds 12 februari) is de 1e ronde aan de gang. Wandelaars die opgaan voor het nummer 2 of hoger, en jongeren, mogen zich inschrijven tot en met vrijdag 1 maart 17 uur. In de grafiek het blauwe vlak met de rode lijn. Op maandag 4 maart begint ronde 2, voor alle overige deelnemers. Hier geldt: vol is vol. In deze grafiek geeft het gele vlak het aantal beschikbare startbewijzen aan. Na 13 dagen inschrijven, ligt het totaal zo’n 5.000 wandelaars boven dat van 2023 na 13 dagen.

vierdaagse inschrijvingen per dag

Deelnemers per jaar

In deze grafiek een overzicht van de starters per jaar (de rode balken). Dat zijn dus niet de inschrijvingen, dat getal ligt altijd hoger. Zo’n 10% gaat niet van start. De kleine blauwe balkjes tonen de uitvallers per jaar, gemiddeld zo’n 10%, al ligt dat zeker in de eerste jaren veel hoger. Er is zelfs een jaar dat bijna niemand de finish haalt. De groene lijn toont het percentage uitvallers per jaar. Dan wordt duidelijk dat het eigenlijk altijd zo’n 10% is, of het nou regent, heet is, de wandelaar past zich redelijk aan.

In 2006 is de Vierdaagse na de eerste dag afgelast, vanwege het overlijden van 2 wandelaars, en het in ziekenhuis raken van heel veel andere wandelaars.

Vanwege COVID gaat de Vierdaagse in 2020 en 2021 niet door. Er wordt wel een alternatieve Vierdaagse georganiseerd, waarbij mensen met een app in de eigen omgeving kunnen wandelen, en daarmee een (afwijkende) medaille kunnen verdienen. Deze alternatieven tellen niet mee voor het totaal aantal gelopen tochten.

Vanwege de hitte wordt in 2022 de eerste dag afgelast.

Verdeling vrouwen en mannen deelnemers

Zoals uit de grafiek blijkt, is de verhouding tussen vrouwen en mannen deelnemers al jaren vrijwel gelijk: 40 / 60%.  Nadat de organisatie vanaf 2022 de militeiren uit hun rapportage hebben gehaald (met traditioneel veel mannen), is de verhouding gewijzigd naar 45 / 55%. Niet echt een verandering, maar meer een verandering van de definitie.

uitvallers per dag en jaar

Deelnemers en uitvallers per dag en per jaar

Deze tabel toont deelnemers en uitvallers per dag over de laatste jaren.

uitvallers per dag en jaar

Deelnemers per afstand

Van oudsher is de 40 km de populairste afstand. Enerzijds doordat militairen voor het grootste deel de 40 km lopen (met bepakking), anderzijds doordat dit voor vrouwen de verplichte afstand is, plus voor de mannen van 50-60. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, zit er niet zo heel veel verschil in de verhoudingen. Alleen bij de 100e editie werd de 55 km toegevoegd, maar dat leverde eigenlijk alleen een verdeling van de traditioenele 50 km lopers op.

Samengevat geeft onderstaande grafiek de verdeling per afstand weer voor 2023. Dan blijkt nog maar eens dat de 40 km (burgers + militairen) ruim 50% van het totale aantal deenlenemers uitmaakt.

Deelnemers per afstand 2023

Deelnemers per beloning

De deelnemers lopen voor heel verschillende kruisjes. Het grootste percentage loopt voor de 1e keer, dat is elk jaar zo’n 35%. Maar er is dus ook een groep van 65% die het 1 of heel veel meerdere jaren volhoudt. De recordhouder in 2023 liep voor de 63e keer. We laten hier de aantallen zien van de mensen die het 1 tot 15 jaar hebben volgehouden:

Vierdaagse Nijmegen deelnemers per beloning

Uitvallers per jaar

Deze grafiek toont de uitvallers in procenten per dag (de verticale balken) en het gemiddeld percentage uitvallers over de laatste 10 jaar (de horizontale lijn). Opvallend is toch wel het behoorlijke verschil. Het gemiddelde komt uit op 8,2% per jaar. Uitschieters negatief zijn 2016, waarin er eenmalig vanwege het 100 jarig jubileum meer mensen mochten starten, en de laatste twee jaren 2022 en 2023.

uitvallers per dag en jaar
uitvallers per dag en jaar

Deelnemers per provincie

Uit de cijfers per provincie blijkt dat Gelderland toch zeker de wandelprovincie van Nederland is (deze laatst gepubliceerde cijfers dateren trouwens van 2019). Ok, het is ook een grote provincie, maar dat Nijmegen er onderdeel van is zal zeer zeker meewerken.  Het percentage vrouwen is het hoog in Friesland, het percentage uitvallers is (althans in 2019) ook weer in Gelderland.

Vierdaagse deelnemers per provincie
deelnemers per provincie

De gegevens op deze pagina zijn voor een deel zelf verzameld, komen voor een deel uit de jaarlijkse statistiek documenten van de organiserende stichting, en tenslotte van de website van Het Huis van de Nijmeegse geschiedenis.

Share This